Op zondag 22 januari liep het cafetaria bij het reisbureau Herman & Vandamme vol met liberale vrienden uit Menen, Lauwe en Rekkem, om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar over te maken.

Voorzitter Michel Ponseele bracht enkele grote bouwwerken van het stadsbestuur in beeld, die dit jaar onder impuls van onze Schepenen Eddy Lust, Mieke Syssauw en Tom Vlaeminck verwezenlijkt worden. Hij bracht hulde aan afscheidnemend penningmeester Jean-Claude Vanderbeeken en zette Kathy Mistiaen en Thierry Vanderroost in de bloemen voor hun jarenlange inzet voor Open Vld.

Gastspreker Bert Verhaeghe, de jonge en dynamische Open Vld-schepen uit Wervik, stelde vast dat zowel in Menen als in Wervik een nieuwe wind waait sinds de liberalen deelnemen aan het bestuur. Hij stond vooral stil bij het sterk gelijklopende beleid dat de liberale schepenen te Wervik en te Menen voeren op de domeinen ruimtelijke ordening, wonen en economie.

Nadat Cindy Willem de nieuwe website van de Vld-afdeling uit de doeken deed, dankte Schepen Eddy Lust de voorzitter van de afdeling Michel Ponseele en provincieraadslid Martine Vanryckeghem voor hun enorme inzet voor Open Vld Menen. Sinds Michel de fakkel overnam in 2011 werd Open Vld opnieuw op de kaart gezet in onze stad en haalden we 5 raadsleden en 3 schepenen.  

 

 

Stilaan nadert 2018, het jaar waarin Open Vld de vernieuwing in onze stad wil bevestigen en verderzetten.