Als provincieraadslid volgt Martine de commissie "Toerisme". 

En we mogen van enig geluk spreken dat deze wordt voorgezeten door ene Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu die voor Open Vld zetelt in de bestendige deputatie. 

En dat is goed nieuws want zo kunnen ze wegen op de steunmaatregelen voor de toeristische sector. 

Martine is een slanke dame maar dus een "Provinciaal zwaargewicht" die één en ander kan teweegbrengen.

Maar liefst 428 West-Vlaamse toeristische ondernemers doen een beroep op het Vlaams Stimulusprogramma, waarvoor de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer twee miljoen euro hebben voorzien! De Vlaamse overheid trekt dertig miljoen euro uit. Logiesondernemingen en private attracties konden een aanvraag indienen. 

Dit Levenslijn-initiatief biedt een nooit gezien ondersteuningspakket voor private toeristische ondernemers. We willen het herstel van de toeristische sector ondersteunen en ademruimte geven voor investeringen. 

En dat werkt blijkbaar, want vorig jaar werd reeds ruim negenhonderdduizend euro relancesteun toegekend aan 270 ondernemers naar aanleiding van de eerste lockdown. Moraal van het verhaal: blij dus met onze provinciale gezant Martine Vanryckeghem.