Alle dokters en mutualiteiten werden op de hoogte gebracht dat de stad jaarlijks één rol kleine restafvalzakken aan stomapatiënten aanbiedt, mits voorlegging van een doktersattest.” Een kleine maar belangrijke stap in de goede menselijke richting. Lees meer omtrent hoe en waarom via link.

https://www.menen.be/producten/gratis-huisvuilzakken-voor-stomapatienten