De gemeenteraad telt 31 raadsleden die verkozen zijn door de kiezers. 

De raad vergadert in de gemeenteraadszaal van het stadhuis in principe elke vierde maandagavond van de maand en dit 11 maal per jaar (niet in juli). De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de behandeling van dossiers over persoonlijke aangelegenheden. 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verkozen voor een periode van zes jaar en kent dezelfde samenstelling als de Gemeenteraad.

De recente verslagen vind je via https://www.menen.be/dienstverlening-en-bestuur/bestuur/gemeenteraad.

 

 

Onze fractieleider

Stan Roose