Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW Menen. Het comité houdt zich bezig met individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Als het bijzonder comité beslist over individuele dossiers doet ze dit:

  • in alle neutraliteit
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager
  • op basis van een sociaal verslag

Kortom, de echte taak van het Bijzonder Comité is mensen helpen die het nodig hebben.

Open Vld-mandatarissen in het Bijzonder Comité, Marleen Becarren en Dries Defossez, zijn samen met de bestuurscoalitie actief bezig met het sociaal gelaat van onze stad door mensen met leefloon maximaal te activeren om terug op eigen benen te staan.