Omdat iedereen in wezen liberaal is

“Op 16 juni geven we onze jongeren én bij uitbreiding onze bevolking een nieuwe polyvalente zaal Park Ter Walle. Naast een jeugdcentrum zal deze aanwinst ook een ontmoetingsplek zijn die vele inwoners rond allerlei initiatieven zal samenbrengen. Maar dat nieuwe gebouw heeft ook een fantastische groene én historische omgeving met veel mogelijkheden. De landschapsarchitecten van LINT halen die potentie nu naar boven”, zegt schepen Tom Vlaeminck, bevoegd voor het AGB Woonbedrijf dat het nieuwe gebouw én de omgeving realiseert.

Het Park Ter Walle moet een onderscheidende groene openbare ruimte worden in Menen. Zo zal het een complementaire aanvulling op het klassieke en besloten Brouwerspark vormen.

 

GELUWEBEEK EN VESTINGEN CENTRAAL

Alexander Herrebout van LINT: “LINT stelt voor om van het Park Ter Walle een stadspark te maken met een natuurlijk, monumentaal en actief karakter. Bestaande landschappelijke structuren zoals de Geluwebeek en de oude vestingmuur staan in het ontwerp centraal en zullen worden gebruikt en versterkt. De natuurlijke overgangen en hoogteverschillen zijn kenmerkend voor de beekvallei en worden in het nieuwe park geaccentueerd en weer beleefbaar gemaakt. De oude beek wordt ontwikkeld tot een wadi*. Samen met het landschappelijk afwateringssysteem speelt deze wadi ook een belangrijke rol in het verbeteren van de waterhuishouding van het park.” 

De historische vestingmuren vormen een prachtig decor voor het Park Ter Walle: overdag kan er gewandeld worden langs de vesting door kleurrijke bloemenvelden en ‘s avonds wordt de vesting aangelicht met lichtspots. De grond die is afgegraven bij de bouw van de nieuwe zaal zal worden gebruikt om parkhellingen van gras te creëren met zitmogelijkheden en speelaanleidingen. De buitenruimte van de zaal wordt vanzelfsprekend onderdeel van het park. Een serie van speciaal ontworpen zitelementen langs de paden en in de parkhellingen geven het park een sterke herkenbaarheid en uitstraling. Een nieuw padensysteem geeft het park een betere toegang en maakt het mogelijk om verschillende wandelingen te maken in het park.

Het centrale parkdeel met de sportvelden heeft een weids karakter, waardoor er lange zichten door het park ontstaan. Ook zullen aan de randen nieuwe bomen worden aangeplant, die door hun vorm en kleur de parksfeer versterken. 

Het Park Ter Walle kent diverse gebruikers en kenmerkt zich door een afwisseling van rustige en drukke delen met verschillende sferen, van parkachtig tot actief. De verschillende onderdelen van het park zijn onderdeel van een groter geheel, hierdoor blijven de eenheid en herkenbaarheid van het park behouden. Integratie van allerlei bestaande en nieuwe parkfuncties zoals sport en spelen leiden tot een multifunctioneel en gelaagd parkgebruik.

De parking blijft behouden, maar krijgt een efficiëntere indeling.

 

De inrichting van het Park Ter Walle zal om en bij de 800.000 euro kosten. De omgevingswerken starten in november 2017 en zouden klaar moeten zijn tegen de zomer van 2018.

 

“Ik ben zeer tevreden dat we met deze invulling het Park Ter Walle in zijn geheel zullen opwaarderen tot een uniek stadspark. Dat we hierbij ook inzetten op twee belangrijke structuren – de vestingen en de Geluwebeek – uit het Masterplan Menen, toont de duidelijke visie aan die we als beleidsploeg hanteren voor de verdere waardevolle ontwikkeling van onze stad”, voegt schepen Vlaeminck er nog aan toe.

 

* Bij een wadisysteem stroomt het water van de daken en de wegen niet in de riolering maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi. Wadi’s kunnen deel uitmaken van de groene infrastructuur van een stad en een bijdrage leveren aan de vergroting van de biodiversiteit.

 

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Volg ons op Facebook

Lid Worden

Wilt u meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving?

Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld

Mandatarissen

Burgemeester, Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen, Jeugd

Eddy Lust

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgeving & Financiën (vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken)

Mieke Syssauw

Voorzitter gemeenteraard
Voorzitter OCMW raad

Tom Vlaeminck

Gemeenteraadslid en fractieleider

Stan Roose

Gemeenteraadslid

Stefanie Platteau

Gemeenteraadslid

Alex Vanthournout

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dries Defossez

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Marleen Becarren

Provincieraadslid

Martine Vanryckeghem