Omdat iedereen in wezen liberaal is

De gemeenteraad telt 31 raadsleden die verkozen zijn door de kiezers. 

De raad vergadert in de gemeenteraadszaal van het stadhuis in principe elke vierde maandagavond van de maand en dit 11 maal per jaar (niet in juli). De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de behandeling van dossiers over persoonlijke aangelegenheden. 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verkozen voor een periode van zes jaar en kent dezelfde samenstelling als de Gemeenteraad.

De recente verslagen vind je via https://www.menen.be/dienstverlening-en-bestuur/bestuur/gemeenteraad.

 

 

Onze fractieleider

Stan Roose 

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Volg ons op Facebook

Lid Worden

Wilt u meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving?

Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld

Mandatarissen

Burgemeester, Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen, Jeugd

Eddy Lust

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgeving & Financiën (vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken)

Mieke Syssauw

Voorzitter gemeenteraard
Voorzitter OCMW raad

Tom Vlaeminck

Gemeenteraadslid en fractieleider

Stan Roose

Gemeenteraadslid

Stefanie Platteau

Gemeenteraadslid

Alex Vanthournout

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dries Defossez

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Marleen Becarren

Provincieraadslid

Martine Vanryckeghem