Omdat iedereen in wezen liberaal is

De gemeenteraad telt 31 raadsleden die verkozen zijn door de kiezers. 

De raad vergadert in de gemeenteraadszaal van het stadhuis in principe elke vierde maandagavond van de maand en dit 11 maal per jaar (niet in juli). De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de behandeling van dossiers over persoonlijke aangelegenheden. 

 

De recente verslagen van de gemeenteraad vind je via onderstaande link

https://www.menen.be/dienstverlening-en-bestuur/bestuur/gemeenteraad

 

Onze fractieleider

Stan Roose 

Nieuwsbrief

Vul hier uw gegevens in om op de hoogte te blijven.

Volg ons op Facebook

Lid Worden

Wilt u meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving?

Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld

Mandatarissen

Burgemeester, Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen, Jeugd

Eddy Lust

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgeving & Financiën (vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken)

Mieke Syssauw

Voorzitter gemeenteraard Voorzitter OCMW raad

Tom Vlaeminck

Gemeenteraadslid en fractieleider

Stan Roose

Gemeenteraadslid

Stefanie Platteau

Gemeenteraadslid

Alex Vanthournout

provincieraadslid

Martine Vanryckeghem