Omdat iedereen in wezen liberaal is

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW Menen. Het comité houdt zich bezig met individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Als het bijzonder comité beslist over individuele dossiers doet ze dit:

  • in alle neutraliteit
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager
  • op basis van een sociaal verslag

Kortom, de echte taak van het Bijzonder Comité is mensen helpen die het nodig hebben.

Open Vld-mandatarissen in het Bijzonder Comité, Marleen Becarren en Dries Defossez, zijn samen met de bestuurscoalitie actief bezig met het sociaal gelaat van onze stad door mensen met leefloon maximaal te activeren om terug op eigen benen te staan.

 

 

 

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Volg ons op Facebook

Lid Worden

Wilt u meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving?

Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld

Mandatarissen

Burgemeester, Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen, Jeugd

Eddy Lust

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgeving & Financiën (vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken)

Mieke Syssauw

Voorzitter gemeenteraard
Voorzitter OCMW raad

Tom Vlaeminck

Gemeenteraadslid en fractieleider

Stan Roose

Gemeenteraadslid

Stefanie Platteau

Gemeenteraadslid

Alex Vanthournout

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dries Defossez

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Marleen Becarren

Provincieraadslid

Martine Vanryckeghem