Omdat iedereen in wezen liberaal is

LVZ Menen 

 

LVZ Menen is ontstaan in februari 2007.

Enkele Vrije Ondernemers hadden de moed om het zelfstandig ondernemen op een andere manier te promoten in onze stad.

Niet met statistieken en groots opgezette acties, maar in het belang van en samen met u.

 

 

Voorzitter

Glenn Vanthournout

 

 

LVZ

 

Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) verdedigt al meer dan een kwarteeuw de belangen van zelfstandigen, ondernemers, middenstanders, handelaars, landbouwers, beoefenaars van vrije beroepen en zelfstandigen op rust. LVZ is de enige liberale organisatie voor zelfstandigen die erkend is en zetelt in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO.

 

De nieuwe slogan "Vrij Ondernemen" zegt duidelijk waar LVZ voor staat: geef zelfstandigen en ondernemers maximale vrijheid en neem zoveel mogelijk belemmeringen en hindernissen weg om hun zaak of bedrijf te runnen.

 

Onze KMO's, zelfstandigen en middenstanders zijn de beste garantie voor de groei van de welvaart en de werkgelegenheid. Zij zijn de echte motor van onze economie.

Daarom is LVZ voorstander van maximale maatregelen om de vrijheid van de zelfstandige en ondernemer te verzekeren en te verhogen.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Volg ons op Facebook

Lid Worden

Wilt u meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving?

Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld

Mandatarissen

Burgemeester, Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen, Jeugd

Eddy Lust

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgeving & Financiën (vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken)

Mieke Syssauw

Voorzitter gemeenteraard
Voorzitter OCMW raad

Tom Vlaeminck

Gemeenteraadslid en fractieleider

Stan Roose

Gemeenteraadslid

Stefanie Platteau

Gemeenteraadslid

Alex Vanthournout

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dries Defossez

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Marleen Becarren

Provincieraadslid

Martine Vanryckeghem