Omdat iedereen in wezen liberaal is

Programma 2018

Bekijk hier ons volledig programma.

 

Realisaties 2012

 

Open Vld stapte in de nieuwe bestuursploeg met de ambitie om onze stad aantrekkelijker te maken. De uitdagingen waren en zijn erg groot. Samen met de coalitiepartners gingen we de strijd aan tegen de verloedering van onze binnenstad, tegen leegstand en verkrotting, voor een betere sociale mix, voor een stad waarin meer jonge tweeverdienersgezinnen hun thuis vinden, voor een heropleving van het winkelcentrum, voor meer veiligheid en voor gezonde stadsfinanciën.

Het zijn allemaal zaken die niet met één vingerknip veranderd worden. Vaak betekent het moeilijke keuzes maken. Besparen, meer doen met minder middelen, de stad actiever maken, vergt een nieuwe mentaliteit bij iedereen. Bij de politici, bij de stads- en OCMW-medewerkers die het beleid mee gestalte helpen geven, en bij de bevolking zelf.

Toch oogt het voorlopig resultaat zeer goed:

 

  • Onze stad wordt veiliger.
  • Betere woningen en nieuwe woongelegenheden.
  • Nieuwe kansen voor sportbeleving.
  • Wij stimuleren wie wil ondernemen.
  • Een echt sociaal beleid.
  • Zorg voor onze leefomgeving.
  • Een fraaier stadsbeeld.
  • Een onthaalvriendelijke stad.
  • Plaats voor jongeren in onze stad.
  • Ook ons provinciebestuur draagt een belangrijk steentje bij.

 

Lees er meer over in onze Burgerkrant.

 

 

Programma 2012

 

Open Vld stapte in 2012 met een ambitieus programma naar de kiezer en was klaar voor een heel andere aanpak en voor een beter bestuur in Menen, Lauwe en Rekkem.

 

Lees ons programma hier.

 

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Volg ons op Facebook

Lid Worden

Wilt u meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en een open samenleving?

Denkt u toekomstgericht en houdt u niet vast aan oude starre structuren uit het verleden?

Sluit dan nu aan bij Open Vld

Mandatarissen

Burgemeester, Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen, Jeugd

Eddy Lust

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgeving & Financiën (vergunningen, het project Leiewerken, landbouw, juridische zaken)

Mieke Syssauw

Voorzitter gemeenteraard
Voorzitter OCMW raad

Tom Vlaeminck

Gemeenteraadslid en fractieleider

Stan Roose

Gemeenteraadslid

Stefanie Platteau

Gemeenteraadslid

Alex Vanthournout

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Dries Defossez

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Marleen Becarren

Provincieraadslid

Martine Vanryckeghem